VII-SUAL
Dutch Artists Group

Add Background Images Here
Stacks Image 939
Stacks Image 943
Stacks Image 945
Stacks Image 947
Stacks Image 951
Stacks Image 3081

VII-SUAL
Dutch Artists Group

Add Background Images Here
Stacks Image 2601
Stacks Image 2605
Stacks Image 2607
Stacks Image 2609
Stacks Image 2611
Stacks Image 2613

VII-SUAL
—de groep—

Zes kunstenaars vormen samen VII-SUAL. Een aantal is lid van AaquaArt, anderen zijn dat van de Haagse Kunstkring. Sommigen kennen elkaar al geruime tijd persoonlijk, anderen hebben elkaar meer recent ontmoet.
In het verleden is er in wisselende samenstellingen deelgenomen aan exposities. Daarbij ging het vaak om groepstentoonstellingen, maar er zijn ook duo-presentaties geweest. Sommigen deden gezamenlijk mee aan projecten of waren betrokken bij manifestaties.
In september 2017 nam iedereen deel aan de expositie Wahrheit/Truth in het Industrie-Museum van Ennepetal in Duitsland. Bij de gezamenlijke voorbereiding van deze tentoonstelling werd al snel duidelijk dat verdere samenwerking nuttig en inspirerend zou kunnen zijn. Met de oprichting van het collectief VII-SUAL is aan die samenwerking nu concreet vorm gegeven.

Dat er in VII-SUAL wordt samengewerkt betekent niet dat de deelnemers een gezamenlijk uitgangspunt voorstaan. VII-SUAL ziet het geloof in stromingen of stijlen vooral als een twintigste-eeuws fenomeen dat vele artistieke mogelijkheden heeft opgeleverd. De diversiteit die kenmerkend is voor het werk van de leden van VII-SUAL sluit daarbij aan.
Zo vertegenwoordigen zij zowel wat betreft materiaalkeuze en uitwerking een aantal verschillende invalshoeken. Er is ruimtelijk werk van Frans Kegels, er zijn de Lucht-Zeelandschappen van Glenn Priester die ogen als objecten maar qua voorstelling refereren aan de traditie van de landschapsschilderkunst. Diezelfde traditie speelt een rol in het werk van Maarten van Noort en Martin Wink, zij het dat ook hun uitwerking zeer verschilt. Wink werkt op papier, paneel of doek en gebruikt een veelheid aan materialen als ei-tempera, drukinkt, grafiet, olieverf of lak. Van Noort maakt collages en beperkt zich met zijn schilderwerk tot acryl op papier of doek. Ook heeft hij een voorkeur voor kleine formaten, waarmee hij zich weer onderscheidt van Franka op de Beke die juist op grote formaten werkt in olieverf. Hans Oosterom’s beelden zijn soms gebaseerd op fotografisch materiaal, maar vaker geheel met de computer gecreëerd. Vaak speelt taal een rol in zijn altijd kleurrijke beelden.

VII-SUAL
—de kunstenaars—

Franka
Op de Beke
Franka
Op de Beke
Stacks Image 2218

Franka Op de Beke
Sperwer 14
4533GL Terneuzen
Nederland
+31(0)115 431030
+31(0)6 55190450
www.frankaopdebeke.nl
info@frankaopdebeke.nl

Op de grote doeken van Franka Op de Beke zijn interieurs te zien. Deze interieurs ogen heel ruimtelijk. Het gebruik van lijnperspectief draagt daar aan bij, maar het is ook de opbouw van de interieurs die ze schildert die de indruk wekt dat het om grote vertrekken gaat. Ze zijn hoog, diep, nooit simpel doosvormig of voorzien van rechte strakke gesloten wanden. Openingen naar andere kamers en trappen suggereren dat er zich aansluitend andere ruimtes bevinden. Meestal, maar niet altijd zijn mensen afwezig. Deze kenmerken geven haar doeken herkenbaarheid en eigenheid.
Inspiratie voor haar interieurs haalt Op de Beke vaak uit foto’s. Ze kiest ze uit kranten of tijdschriften, of ze maakt ze zelf. Van belang is dat de beelden pakkend zijn en boeiend om naar te kijken, maar een feitelijke weergave is niet het doel, ook een uitsnede of detail kan bruikbaar zijn. De foto’s dienen als vertrekpunt. Wat telt is het proces van het schilderen.

Dat haar werken onmiskenbaar geschilderd zijn is ook te zien in de portretten van Op de Beke. Deze portretten hebben weliswaar niet de formaten van veel van haar kamers, maar ze zijn wel altijd meer dan levensgroot. Door penseelvoering, kleurgebruik en toon vormen ze een eenheid met de interieurstukken; ook bij de koppen wordt de verf meestal in transparante lagen opgebracht. Lichte kleuren worden gebruikt voor de vlakken, donkerder kleuren om de vormen te accentueren.

Franke Op de Beke
klik voor meer foto's
watch me
Read More...
Frans
Kegels
Frans
Kegels
Stacks Image 2260

Frans Kegels
Bolwerk 27
4551 AG Sas van Gent
Nederland
+31 (0)639393936
www://franskegels.com
beelden@franskegels.nl

Frans Kegels maakt vrijstaande beelden. Na een opleiding tekenen, schilderen en zeefdrukken (1979), richt hij zijn aandacht op het conserveren en restaureren van aardewerk en porselein (tot 2004). Vooral dankzij het restaureren ontwikkelde hij een gevoel voor ruimtelijke vormen en vormgeving.

In zijn vrije werk combineert hij verschillende glastechnieken (in zand gegoten, vormgesmolten, handgetrokken staven of optisch glas) hoofdzakelijk met brons, cortenstaal en steen om een nieuwe beeldtaal te ontwikkelen.
Alles wat hij beleeft kan aanleiding zijn tot het maken van een beeld, een serie beelden of het kan uitmonden in een project.
Zelf spreekt Kegels over “de magie van het ontmoeten”.
De impact van een ontmoetingservaring bepaalt in welke techniek(en) hij zijn beleving daarvan het best kan her-beelden. Het combineren van materialen is daarbij vaak noodzakelijk om zo dicht mogelijk bij de kern van zijn beleving te kunnen komen.
Series zijn gebaseerd op thema’s zoals ‘Sporen’ en ‘Documenten’.
In het project ‘Révélation’ (16m2) zijn gebeurtenissen uit zijn leven samengebracht.
In het project ‘Wahrheit’ voor een expositie in het ‘Industrie Museum’ in Ennepetal (D) neemt hij het op voor vluchtelingen en onschuldige slachtoffers in tijden van oorlog en onderdrukking.
Zijn beelden gedragen zich als blikvangers waar je niet omheen kunt. Ze sporen aan tot associëren en brengen samen. Ook tonen ze bijzondere ontmoetingen tussen heel verschillende beeldelementen en materialen (die daarbij versmelten tot een unieke synthese van het aardse met het spirituele).
Bijna al zijn werken zijn unica. Zijn onderwerpen zijn geen weergave van een waargenomen werkelijkheid maar van een beleving die is her-beeld in een nieuw bezielde werkelijkheid.

Frans Kegels
klik voor meer foto's
boei
Read More...
Glenn
Priester
Glenn
Priester
Stacks Image 2299
informatie

Glenn Priester
Oostlangeweg 9
4513 KB Hoofdplaat
Nederland
+31 (0)117 340348
+31 (0)6 53491089
www://glennpriester.nl
glenn.priester@planet.nl

Ook al is er in veel van zijn werken sprake van abstrahering, volledige abstractie is nagenoeg afwezig in het werk van Glenn Priester. Zijn beelden ogen weliswaar als autonome vormen, en zijn dat in zekere zin ook, maar het zijn tevens landschappen. Goed beschouwd refereert Priester aan de traditie van de landschapsschilderkunst zonder gebruik te maken van de bekende traditionele middelen.

Anders dan de horizontale gerichtheid die veel landschapskunst kenmerkt, benadrukt Priester de verticaliteit en richt zo de blik op de eindeloosheid van de Nederlandse wolkenluchten. Een ander aspect dat de bijzonderheid van Priesters landschappen onderstreept is het gebruik van diverse metalen. Door het gebruik van deze metalen creëert hij textuur-, toon- en kleurverschillen die de ruimtelijkheid van zijn landschappen nog verder versterken. Omdat de metalen bij langdurige blootstelling bovendien verschillend reageren op weersomstandigheden is ook de verschijningsvorm van zijn landschappen aan vergelijkbare veranderingen onderhevig als de landschappen die hem inspireren.

Priester’s behoefte om op een andere manier het landschap te waarderen, komt ook tot uitdrukking in zijn Lucht-Zeelandschappen. Beelden van wolken en water, “gevangen” in schalen en kommen als directe reflecties van zijn kijken naar lucht, land en zee. Zo contrasteert het materiële tastbare aspect van zijn beelden met het immateriële, ongrijpbare karakter van het Hollandse weer
Werkend in West-Europa en geboren in Azië, lichaam en geest, vorm en inhoud, Voor Priester is het een steeds onlosmakelijk verbonden met het ander.

Glenn Priester
klik voor meer foto's
luchtlandschap
Read More...
Hans
Oosterom
Hans
Oosterom
Stacks Image 2338
informatie

Hans Oosterom
Kerkstraat 19
4311 BB Bruinisse
Nederland

+31(0)111 851646
+31(0)6 54935805
www.hansoosterom.com
hans@hansoosterom.com
digital creations

De werken van Hans Oosterom zijn kleurrijk en vergaand geabstraheerd of zelfs geheel abstract. Oosterom maakt ze op de computer. Soms gaat hij uit van fotografisch materiaal, maar veel vaker creëert hij zijn beelden zonder gebruik te maken van vooraf geselecteerd materiaal. Zijn de computerbeelden definitief, dan worden deze gematerialiseerd door ze onder hoge druk en temperatuur op aluminium te persen.
Het creatieve proces dat aan het uiteindelijke resultaat voorafgaat verschilt niet van kunstenaars die meer traditionele technieken hanteren. Waar voor veel schilders het penseel nog steeds het gereedschap is, is de computer dat voor Oosterom. Ook Oosterom moet beslissen over kleur, intensiteit, vorm, vervaging, perspectief, enz

De titels die hij zijn werken meegeeft verwijzen vaak naar wat in het werk zelf is te zien. Soms feitelijk als er verwezen wordt naar aspecten van het zichtbare beeld. Soms ook sturend met titels die interpretaties zijn van wat wordt getoond. Het zijn ook de titels die aangeven dat voor Oosterom taal en beeld sterk samenhangen.
Dit is ook duidelijk te zien in een serie werken die Oosterom speciaal maakte voor een expositie in 2017. In elk van de voorstellingen hier is een tekst leesbaar, steeds in de talen Nederlands, Engels, Frans en Duits. Om ze te lezen moet moeite worden gedaan. De woorden lijken weg te zinken in de achtergrond. Zo wordt de aandacht vastgehouden en geeft de inhoud zich niet snel prijs.

Tot aan een bepaalde grens kan taal fungeren als uitdrukkingsmiddel van emoties volgens Oosterom. Maar als de emotie te groot of te zwaar wordt verliest de verbale communicatie aan betekenis. Vanuit dit besef werkt Oosterom ook aan het verbeelden van zijn eigen teksten.

Hans Oosterom
klik voor meer foto's
water, land en mens
Read More...
Maarten
van Noort
Maarten
van Noort
Stacks Image 2377
informatie

Maarten van Noort
Columbusstraat 37
2561 AB Den Haag
Nederland
+31(0)70 3636537
https://www.mnoort.nl/
mnoort@xs4all.nl

Maarten van Noort is een verwoed wandelaar. Zijn al langer lopende serie Echte bergen en andere landschappen vormt het visuele verslag van wat hij onderweg waarneemt.

Hoewel zijn werk altijd te verbinden is met bestaande locaties, is de herkenbaarheid van het betreffende landschap niet het belangrijkste uitgangspunt.
Zwaarwegender is dat het genre van de landschapsschilderkunst hem de mogelijkheid biedt te onderzoeken wat hij schilderkunstig relevant vindt.
Enerzijds is dat het vertrouwde streven naar de illusie, het met artistieke middelen oproepen van een beeld dat kan worden ervaren als een getrouwe weergave van de werkelijkheid. Anderzijds dient in hetzelfde werk de illusie ook te worden ontkend. Het werk is niet af als het landschap er overtuigend opstaat, het is af als beide aspecten zichtbaar met elkaar in evenwicht zijn.

Een vergelijkbaar proces is kenmerkend voor de collages die Van Noort maakt. Reproducties van het werk van meer of minder bekende landschapschilders vormen voor hem het uitgangspunt voor nieuw eigen werk.
Deze door anderen gemaakte landschappen idealiseert hij door ze in voorkomende gevallen te ontdoen van alle niet-landschappelijke elementen. Deze elementen worden zodanig overschilderd dat alleen een vergelijking met het origineel duidelijk maakt dat er sprake is van een nieuw, tijdlozer landschap.
Zij het dat ook hier opnieuw niet wordt ontkend dat dat schijn is. Tussen werkelijkheid en wat wordt weergegeven staat de maker met zijn eigen waarheid.

Maarten van Noort
klik voor meer foto's
mount cook 1
Read More...
Martin
Wink
Martin
Wink
Stacks Image 2416
informatie


Martin Wink
Koningin Emmalaan 29
2264 SJ Leidschendam
Nederland
+31(0)655163291
+31(0)703202633
www.martinwink.nl
mwink@casema.nl
info@martinwink.nl

Martin Wink heeft een duidelijke visie op het Nederlandse landschap. Waar in andere landen wellicht nog sprake is van echte natuur die niet door mensen wordt bepaald en beheerd, bestaat volgens Wink in Nederland het natuurlijke landschap niet meer.
Het landschap waarin hij zich beweegt is in zijn huidige staat gevormd door de mens. Historische feiten zijn aangevuld met gerichte ingrepen. In een dichtbevolkt land als Nederland is het landschap dus altijd een decor. Het is door mensen bedacht, geregisseerd en vormgegeven.

En juist omdat het landschap om ons heen zo kunstmatig is, leent het zich voor een artistieke verbeelding. Het levert elementen op die nieuw zijn binnen het genre. Wink verwerkt ze, soms heel duidelijk, soms meer verborgen, in tekeningen, schilderijen en ruimtelijk werk. Vaak maakt hij gebruik van losse landschapselementen of voegt hij zelfstandige landschapsdelen bijeen. Om een idee, een wijze van werken, een wijze van benaderen, goed uit te diepen werkt hij vaak in series. Ook dit past bij zijn visie op de gemaaktheid van het landschap. Herhaling hoort bij het kunstmatige.
Hoewel Wink zijn landschappen soms vergaand abstraheert, zijn ze bijna altijd gebaseerd op wat hij werkelijk heeft waargenomen. De beschouwer hoeft dat echter niet te zien. Wat Wink inspireerde blijft in het midden.

Martin Wink
klik voor meer foto's
ullingsebergen
Read More...

VII-SUAL
—activiteiten—

Internationale expositie in St Baafs in Aardenburg
23 augustus - 15 september 2019

My Image
Lees meer

De zes leden van VII-SUAL organiseren in de St Baafs te Aardenburg een expositie waarbij ook kunstenaars uit Duitsland en België hun werk zullen tonen.
Feestelijke opening vrijdag 23 augustus 15.30 door mevrouw Magda Vermue burgemeester van de gemeente Sluis

Klik op foto voor meer foto's

Expositie in Steenfabriekl Gilze 4 t/m 20 oktober 2019

My Image
Lees meer

De zes leden van VII-SUAL exposeren van 4 t/m 20 oktober. Steenfabriek 4 t/m 20 oktober 2019 Graag nodigen we je uit voor de opening op zaterdag 5 oktober om 15u30. De kunstenaars vertellen over hun werk, waarna daarover met hen van gedachten kan worden gewisseld, met het glas in de hand. Open vrijdag, zaterdag en zondag van 12 tot 17 uur Adres: Steenfabriek 7, 5126 PB Gilze. Wil je buiten de openingstijden met een groep de expositie bezoeken bel dan met Glenn Priester.

Expositie bij Haagse Kunstkring 27 november t/m 22 december 2019

My Image
Lees meer

27 november tot en met 22 december Haagse Kunstkring te Den Haag De VII-sual kunstenaars zijn te gast in de galerie van de Haagse Kunstkring Opening zaterdag 30 november 16 uur zondag 8 december kunstenaars vertellen over hun werk Open woensdag t/m vrijdag 12-17 uur zaterdag & zondag 13-17 uur Denneweg 64, 2514 CJ Den Haag

Klik op foto voor meer foto's

Expositie in Industrie-Museum Ennepetal

My Image
Lees meer

De zeven leden van VII-SUAL exposeerden in september 2017 in Ennepetal, Duitsland. Samen met een aantal kunstenaars uit België werden zij door Werner Kollhoff, voorzitter van de Ennepetaler Künstler Verein, uitgenodigd om deel te nemen aan de thematentoonstelling Wahrheit – Truth. De expositie was te zien in de prachtige bovenzaal van het historische Industrie-Museum van Ennepetal,
De tentoonstelling werd onder grote belangstelling feestelijk geopend door Imke Heymann, burgemeester van Ennepetal.

Klik op foto voor meer foto's

Expositie in Kunstraum Ennepetal

My Image
Lees meer

Gelijktijdig met de expositie in het Industrie-Museum in Ennepetal exposeerden de leden van VII-SUAL in de galerie van Kunstverein Kunstraum EN e.V. Deze tentoonstelling kreeg als motto: Holländer neben der Wahrheit.
Voor deze expositie maakte Hans Oosterom een brochure met afbeeldingen van werk van de zeven deelnemers.

Verbeke Foundation en CJK

My Image
Lees meer

Op 10 maart brachten de leden van VII-SUAL een bezoek aan de bekende Verbeke Foundation nabij Antwerpen en het Centrum voor Jonge Kunst CJK in Mariakerke, Gent.
Kunstverzamelaar, oprichter en directeur van de Foundation Geert Verbeke gaf een uiterst interessante rondleiding langs actuele tentoonstellingen en delen van de vaste collectie.
In Mariakerke werd een overzichtstentoonstelling bekeken van kunstenaars die in een recent of verder verleden eerder exposeerden in het CJK.

My Image
Study nr 001 in a "lent" hause
When my words.....

VII-SUAL
—meer informatie—

VII-sual kan benaderd worden voor deelname aan exposties, kunstmanifestaties, enz. VII-sual is ook geëquipeerd om kunstprojecten te ontwikkelen in samenwerking met musea, galeries of andere partijen.
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Glenn Priester.

This field must contain Alpha Numeric characters
This field must contain Alpha Numeric characters
This field must contain Alpha Numeric characters
You have not reached the minimum amount of characters required for this field
Thank you! Your submission was successfully sent :-)×
Opps! Some went wrong... Your submission did not go through :-(×